Campaí Samhraidh 2015

I mbliana beidh dhá champa samhraidh ar siúl sa cheantar dírithe ar an nGaeilge a chur chun cinn i slite atá taithneamhach agus spreagiúil do leanaí.

  • Campa Bhaile ‘n Sceilg – 3-7 Lúnasa 2015
  • Campa na Dromod – 17-21 Lúnasa 2015

Maireann  na campaí seo ar feadh seachtaine agus iad dírithe ar imeachtaí trí Ghaeilge do leanaí idir 7—12 bliana d’aois agus leanaí 3-6 bliana. Táimid buíoch don Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta agus do Mhuintearas atá ag cur for-dheontas ar fáil dos na campaí seo.

D’fhreastal 55 leanbh ar champaí 2010, bhí ós cíonn 100 leanbh páirteach i 2011 agus i 2012 chaith140 leanbh tréimhse linn ag freastal ar champaí!

Tá foirm agus sceideal na gcampaí samhraidh do 2014 ar fáil anseo thíos.

We are planning 2 Irish language summer camps this year with the aim of improving the use of Irish among children from 3-12 years of age through sport and fun activities.

The brochure, schedule and application form for 2014 camps is available for download above.