Crithlionnair

crithlionnairCrithlionnair is ainm don tionscnamh ealaíne atá ar bun ag an gComhchoiste ó Mhí Meán Fhómhair 2011.

Sí Róisín Ní Chionnfhaolaidh an t-ealaíontóir cónaitheach atá ag obair linn – is as Gaeltacht na nDéise i bPort Láirge í Róisín ach tá sí anois ina cónaí i mBaile ‘n Sceilg.

Thosnaigh Róisín a tréimhse le tionscnamh a bhí nascaithe le patrún Mhichíl i mBaile ‘n Sceilg agus an pobal áitiúil á ghríosadh aici chun potaí cré le lasair iontu a dhéanmh, agus le linn féile Mhichíl scaoileadh leis an bhfarraige iad in aice an chaisleáin.

Anois tá a cuid ama á dhiriú aici ar na scoileanna.

Tá togha na hoibre déanta ag Róisín leis an dtionscnamh seo mar is léir ós na griangrafanna thíos.