Crithlionnair

crithlionnairCrithlionnair is ainm don tionscnamh ealaíne a bhíodh ar bun ag an gComhchoiste ó Mhí Meán Fhómhair 2011.

Sí Róisín Ní Chionnfhaolaidh an t-ealaíontóir cónaitheach a bhíodh ag obair linn – is as Gaeltacht na nDéise i bPort Láirge í Róisín ach tá sí anois ina cónaí i mBaile ‘n Sceilg.

Thosnaigh Róisín a tréimhse le tionscnamh a bhí nascaithe le patrún Mhichíl i mBaile ‘n Sceilg agus an pobal áitiúil á ghríosadh aici chun potaí cré le lasair iontu a dhéanamh, agus le linn féile Mhichíl scaoileadh leis an bhfarraige iad in aice an chaisleáin.

Tá togha na hoibre déanta ag Róisín leis an dtionscnamh seo mar is léir ós na griangrafanna thíos.