Cuairteanna Baile

Tá seirbhís cuairteoireachta bhaile Gaeilge ar siúl sa cheantar i gcomhar le hOidhreacht Chorca Dhuibhne agus Roinn na Gaeltachta.

‘Sé atá i gceist leis seo ná go dtéann cuairteoir go dtí an tigh chun labhairt leis an dteaghlach i dtaobh na Gaeilge mar theanga labhartha an tí agus chun cabhrú leo i slite praiticiúla chun an aidhm seo a bhaint amach.

Sí Máire Uí Dhuinnín an duine atá i bhfeighil na gcuairteanna baile seo.

Má theastaíonn uait cúnamh a fháil faoin scéim seo, líon isteach Cuairteanna Baile 2018 Foirm léiriú spéise  agus cur thar nais chughainn é roimh 28.09.18.  Tá súil againn go mbeidh 36 teaghlach ábalta páirt a ghlacadh sa scéim i mbliana.

An Irish home visits service is being provided for a number of years in the locality with the support of Roinn na Gaeltachta and Oidhreacht Chorca Dhuibhne.  

Mary Dineen is the Cuairteoir who helps families participating in the programme to recongise ways in which they can increase their use of Irish at home and she also gives them practical help in order for them to achieve this goal.

If your family would like to become part of this support programme, please contact us!

Cuairteanna Baile 2018 Foirm léiriú spéise