Cuntóireacht Teanga sna Bunscoileanna

Tá seirbhís tacaíochta Gaeilge á chur ar fáil i mbunscoileanna Gaeltachta an cheantair le roinnt mhaith blianta anois.  Siad Oidhreacht Chorca Dhuibhne atá ag soláthar na seirbhíse seo i nGaeltachtaí uilig i gCúige Mumhan.

Sí Bridie Uí Shúilleabháin an Cuntóir Teanga atá ag obair sna bunscoileanna in Uíbh Ráthach agus togha na hoibre á dhéanamh aici, agus í ag obair as lámh a chéile leis na múinteoirí agus príomh oidí.