Cúrsaí do Choláiste na Sceilge

Cúrsa Gaeilge do scoláirí an 2ú & an 3ú bhliain

Don tríú bhliain as a chéile, beidh cúrsa speisialta ar siúl againn do scoláirí a bheidh ag dul isteach sa 2ú agus sa 3ú bhliain sa mheán scoil ón 6ú go 11ú Iúil.  Beidh an cúrsa seo ag diriú ach go háirithe ar labhairt na Gaeilge, rud atá tábhachtach agus marcanna árda ar fáil anois don chuid sin den scrúdú.

Táimid buíoch d’Fhoras na Gaeilge atá ag cabhrú linn le cuid den gcostas atá ag baint leis an dtionscnamh seo a iompar.

A special course for students going into 2nd year and into 3rd year in secondary school will be held from Monday 6th to Saturday 11th July, 2015.  This course will focus especially on spoken Irish,  very important in light of the proportion of marks given to this part of the Junior Cert examination.

Don chéad uair riamh i 2012 bhí cúrsa speisialta á rith do scoláirí atá díreach críochnaithe sa chéad bhliain agus sa tarna bhliain den Aonad i gColáiste na Sceilge chun breis cabhrach a chur ar fáil dóibh ó thaobh cumarsáid as Gaeilge de.  Tá fás agus forbairt tagaithe ar an gcúrsa seo atá mar chomh-thionscnamh é seo idir an gComhchoiste agus Coláiste na Sceilge.

I 2014 leathnaíomar amach an tacaíocht atá á chur ar fáil againn do scoláirí an cheantair agus dhá chúrsa trí lá sa Ghaeilge labhartha rite againn i Mí Feabhra – ceann do dhaltaí an 3ú bhliain agus ceann eile dóibh siúd a bhí ag ullmhú don Árd Teist.

Dian chúrsa Gaeilge do scoláirí ag tosnú san Aonad

Gach uile bliain bíonn dian chúrsa Gaeilge á phleanáil dos na scoláirí atá ag ullmhú chun tosnú sa chéad bhliain san Aonad i Mí Meán Fhómhair.  Is comh-fhiontar é seo idir an gComhchoiste, Coláiste na Sceilge, Coláiste na bhFiann, Seirbhís Oideachais Chiarraí, Roinn na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge.

Beidh an cúrsa seo roinnte ina dhá chuid:

  1. Cúrsa lae don céad tseachtain (scoláirí ag dul abhaile gach oíche)
  2. Cúrsa cónaitheach don tarna seachtain (lóistín i mBrú na Sceilige gach oíche)

Beidh an cúrsa seo ar siúl i mBaile ‘n Sceilg arís i Mí Lúnasa, 2015.