Cúrsaí do Choláiste na Sceilge

Cúrsa Gaeilge do scoláirí an 2ú & an 3ú bhliain

I mbliana, ritheamar cúrsa speisialta do scoláirí a bhí ag dul isteach sa 2ú agus sa 3ú bhliain sa mheán scoil. Bhí an cúrsa ar siúl i dTech Amergin ón 12ú go 16ú Meitheamh. Bhí an cúrsa seo ag díriú ach go háirithe ar labhairt na Gaeilge, rud atá tábhachtach agus marcanna árda ar fáil anois don chuid sin den scrúdú. Táimid buíoch d’Fhoras na Gaeilge a chabhraigh linn le cuid den chostas a bhí bainteach leis an dtionscnamh seo a iompar.

This year, we ran a special course for students going into 2nd year and into 3rd year in secondary school. The course was held in Tech Amergin from the 12th to the 16th June.  This course focused especially on spoken Irish,  very important in light of the proportion of marks given to this part of the Junior Cert examination. We are grateful to Foras na Gaeilge who helped us with some of the costs that were associated with running this project.  

Dian chúrsa Gaeilge do scoláirí ag tosnú san Aonad

Gach uile bliain bíonn dian chúrsa Gaeilge á phleanáil dos na scoláirí atá ag ullmhú chun tosnú sa chéad bhliain san Aonad i Mí Meán Fhómhair.  Is comh-fhiontar é seo idir an gComhchoiste, Coláiste na Sceilge, agus Seirbhís Oideachais Chiarraí. Bíonn an cúrsa seo roinnte ina dhá chuid:

  1. Cúrsa lae don chéad tseachtain (scoláirí ag dul abhaile gach oíche)
  2. Cúrsa cónaitheach don tarna seachtain (lóistín i mBrú na Sceilige gach oíche)

I mbliana bhí an cúrsa seo ar siúl i mBaile ‘n Sceilg ón 9ú-17ú Lúnasa.