Ranganna Gaeilge | Adult Courses

Bíonn ranganna Gaeilge ar siúl san Ionad Seirbhísí Teanga ar bhonn leanúnach do fhoghlaimeoirí ag gach leibhéal ó thosnaitheoirí go daoine ar mheán chumas.

Más mian leat cáilíocht aitheanta sa Ghaeilge a bhaint amach tá an deis sin ann duit agus rogha agat idir mion-cháilíocht FETAC ag leibhéal 3, 4, 5 agus cáilíocht TEG.

Tá clárú á dhéanamh anois ag an gComhchoiste do ranganna Gaeilge a bheidh ag tosnú go luath. Tá 12 ag teastáil chun go rachaidh gach rang ar aghaidh & tá sé tábhachtach mar sin go ndéanfaidh tú teangmháil linn comh luath agus is féidir má tá suim agat iontu!

Is fearr seachtain sa Phriaracht ná bliain ar scoil!