Tionscnamh Logainmneacha

heritage council logoTá deontas faighte ag an gComhchoiste i mbliana ón gComhairle Oidhreachta chun clár ríomhaireachta a fhorbairt chun an t-eolas i dtaobh logainmneacha agus eolas a bhaineann le hiarsmaí agus eile sa tírdhreacht atá bailithe ag an Dr. Breandán Ó Ciobháin le geall le dhá scór bhliain a chur i dtaisce agus a chaomhnú.

Tá súil againn go mbeidh an obair seo críochnaithe i dtreo deireadh na bliana agus beidh torthaí an tionscnamh á roinnt leis an bpobal a luaithe agus is féidir.

We received a grant from the Heritage Council this year to have a computer system developed which will facilitate the digitisation of the work done by Dr Breandán Ó Ciobháin over many years on placenames and other features in this locality.  Compass Informatics are working with us on this project which will be concluded by the end of the year.