Uíbh Ráthach ag Caint

Is tionscnamh é seo atá dírithe ar thacaíocht a chur ar fáil do ghnónna an cheantair chun breis Gaeilge a úsáid go laethiúil.

Tá 25 gnó áitiúil cláraithe leis an scéim seo – má theastaíonn uait a bheith páirteach ann déan teangmháil linn!

logo Gaeilge & Fáilte