An Siopa Feirme – The Farm Shop

Outside

Lá Bealtaine 2015, d’oscail dóirse an tSiopa Feirme sa Choireán don chéad uair.  Tionscnamh é seo atá tosnaithe ag an gComhchoiste le dhá mhór aidhm ag gabháil leis :-

  • Táirgí bídh ón gceantar a chur ós chomhair an phobail, agus a chur ar fáil don bpobal in aon láthair amháin
  • Tacaíocht praiticiúil a chur ar fáil d’fhiontraithe bídh an cheantair agus margadh a chruthú dá gcuid táirgí

On May Day 2015 the doors of The Farm Shop, Waterville opened for the first time.  This is a project of the Comhchoiste which has two primary aims :-

  • To showcase local food produce and make it available for purchase in a single location
  • To provide practical support to local food entrepreneurs by way of providing them with a marketplace for their produce.

Sí Kim Elliot bainisteoir an tsiopa, agus b’í Kim an duine a tháinig aníos leis an gcoinceap seo an chéad lá.  Glaoigh isteach ann go luath chun an stór iontach seo a fheiscint duit fhéin!