All posts by admin

Folúntas do Bhainisteoir Iompair/Vacancy for a Transport Manager

Bainisteoir Iompair  / Transport Manager (Road Passenger)

á lorg ar chonradh bliana sealadach, páirtaimseartha – clúdach do sos gairme
required for a period of one year on a temporary, part time contract (Leave of absence cover)

Sé príomh chúram an phoist ná go ndéanfaí deimhin de go bhfuil rialacháin iompair uilig á chomhlíonadh, san áireamh rialacháin tacagraif, uaireannta a chloig tiománaithe, cothabháil busanna.
The primary purpose of the post is to ensure continuous compliance to all transport regulations, including Tachographs, driver’s hours, vehicle condition and maintenance.

Riachtanais an phoist / Essential Requirement

Cáilíocht “Certificate of Professional Competence International Road Passenger”

Seol CV, mar aon le litir iarratais, roimh 5pm ar an Mháirt, 9ú Bealtaine 2017 ar ephost go ccnfteo@indigo.ie nó sa phost go “Bainisteoir Iompair / Transport Manager”, Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín,  Co Chiarraí.

Cúntas Poist / Job Description

Ensure full legal compliance for transport operation on a continuous basis

Dualgaisí / Duties

 • Primary contact for drivers and resolving any problems
 • Direct drivers and ensure that the rota is being implemented daily and weekly
 • Responsible for the download of driver’s tachograph cards and vehicle units
 • Check all paperwork being completed daily and weekly by drivers for completeness and accuracy
 • Ensure drivers are adhering to tachograph laws and regulations whilst driving company vehicles and manage relevant documentation.
 • To maintain maintenance schedule – ensure that checks are carried out by doing spot checks and using checklists to ensure compliance.
 • Ensure licenced vehicles are properly maintained (both scheduled maintenance and repair) under the proper standard of safety and compliance as outlined by the RSA Guidelines.
 • Recording of vehicle defects highlighted by drivers and arranging for correction of such defects at the earliest possible point in time
 • Arrange CVRT maintenance, inspections and re-tests
 • Arrange PSV inspections and certification
 • Book Tachograph Calibration inspections
 • Report any accidents / incidents immediately to the General Manager and complete relevant reports to be shared as appropriate with insurers and / or contracting agencies
 • Liaise with RSA Inspector, PSV Inspector etc. and be available to meet with same when regular inspections are being carried out.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr.

Folúntas ar Scéim Seirbhísí Pobail

Vacancy on Community Services Programme

 

Comhordnóir Pobal / Community Co-ordinator

Baile ‘n Sceilg / Ballinskelligs

21.75 uair sa tseachtain / 21.75 hours per week

 

Aidhm an Phoist :- Cabhair a thabhairt don Bhainisteoir an halla pobail chun seirbhísí do dhaoine scothaosta an cheantair a eagrú agus a rith.

Purpose of the Post :- To assist the hall manager with co-ordinating and expanding social services in the area.

Fáiltimíd go háirithe roimh dhaoine atá ag glacadh páirt ins na scéimeanna seo a leanas:-

Sochar Cuardaitheora Poist, Cúnamh Cuardaitheora Poist, Íocaíocht idirthréimhseach Cuardaitheora Poist nó íocaíochta do theaghlach aontuismitheora, liúntas míchumais, phinsean na n-easlán nó phinsean na ndall nó sochar míchumais, daoine a chaith tréimhse i bpríosún, daoine ón Lucht Siúil atá ag fáil liúntais thuasluaite, daoine a bhíodh ag baint mí-úsáid as drugaí ach nach bhfuil anois agus atá ag dul chun cinn, daoine a fostaíodh ó scéimeanna Fostaíocht Pobail, TÚS, Gateway agus Tionscnaimh Poist, daoine a bhí fostaithe ar SST agus ar SFP roimhe sin.

We particularly welcome applications from people in receipt of the following:-

job seeker’s benefit, job seeker’s assistance, job seeker’s transitional payment or one parent family payment, disability allowance, invalidity pension or blind persons pension or other disability benefit, travellers in receipt of certain benefits, ex-prisoners, Stabilised and recovering drug misusers, People employed from TÚS, Gateway, Community Employment and Job Initiatives schemes, former RSS workers who were previously CE participants.

 Sonraí Poist iomlána agus eolas sa bhreis ar fáil ó Oifig an Chomhchoiste ar (066) 9474888.

Complete Job descriptions and further information available from the Comhchoiste office on (066) 9474888.

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Déardaoin 16/03/2017 

  Applications and CVs to be submitted by 5pm on Thursday 16/03/2017 

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal.  Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste.

Folúntas do Bhainisteoir Ginearálta

Bainisteoir Ginearálta

á lorg ar chonradh bliana sealadach – clúdach do sos gairme

Tá duine fuinniúil, cumasach le taithí bhainistíochta agus ghnó atá tiomanta d’fhorbairt pobail agus d’fhorbairt na Gaeilge agus na Gaeltachta á lorg chun bainistíocht a dhéanamh ar obair, ar thógraí agus ar acmhainní na heagraíochta.

I measc na Scileanna agus cáilíochtaí riachtanacha don bpost seo tá

 • Gaeilge líofa idir scríofa agus labhartha
 • Cáilíocht aitheanta, ábharach 3ú leibhéal
 • Ceadúnas glan iomlán tiomána agus úsáid ghluaisteáin
 • Taithí agus cleachtais reatha ríomhaireachta
 • Tuiscint, taithí agus scileanna i réimsí oibre na heagraíochta

Seol CV, mar aon le litir iarratais, roimh 5pm ar an Déardaoin, 16 Feabhra 2017 ar ephost go ccnfteo@indigo.ie nó sa phost go “Post Bainisteora”, Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín,  Co Chiarraí.

Bainisteoir Ginearálta – Cúntas Poist

Bainistíocht a dhéanamh ar obair, ar thógraí agus ar acmhainní na heagraíochta.

Scileanna, cáilíochtaí riachtanacha

1. Gaeilge líofa idir scríofa agus labhartha

2. Cáilíocht aitheanta, ábharach 3ú leibhéal

3. Ceadúnas glan iomlán tiomána agus úsáid ghluaisteáin

4. Taithí agus cleachtais reatha ríomhaireachta sna pacáistí ‘Word’, ‘Excel’, ‘Powerpoint’, ‘Thesarus’ agus ábaltacht suíomhanna éagsúla digiteach (WordPress) na heagraíochta a choimeád suas go dáta

5. Taithí agus scileanna sna réimsí oibre seo a leanas:

 • Pleanáil straitéiseach agus pleanáil gearr agus meán téarma
 • Foinsí maoinithe cuí a aithint agus a mheas
 • Cumas dileáil go proifisiúnta le heagraíochtaí stáit
 • Ullmhú tairiscintí agus iarratais ar chúnamh deontais
 • Bainistíocht laethiúil ar thógraí agus tionscnaimh
 • Bainistiú airgid agus maoine, scileanna leabhar choimeád / cúntasaíochta
 • Bainistiú acmhainní daonna agus bainistiú fóirne, tuiscint ar dualgaisí Sláinte & Sábháilteachta
 • Ullmhú tuairiscí do pháirtithe leasmhara agus eagrais maoinithe
 • Cumarsáid leis an bpobal, le eagrais tacaíochta, táirgeoirí srl
 • Oibriú leis na meáin (scríofa, craolta agus sóisialta),

6. Tuiscint ar réimhsí oibre an Chomhchoiste:

 • Forbairt pobal agus obair le coistí pobail
 • Pleanáil Teanga, Cultúr dúchasach
 • Timpeallacht agus Fuinneamh
 • Iompar tuaithe
 • Seirbhísí cúram shóisialta agus pobail
 • Turasóireacht pobal agus turasóireacht cultúrtha
 • Fiontraíocht
 • Riaradh gnó -an tSiopa Feirme, Irish Language Holidays
 • Scéimeanna fostaíochta shóisialta

Is fostóir comhionannas deiseanna é Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr.

Folúntas do Bhainisteoir Iompair / Transport Manager (Road Passenger)

Bainisteoir Iompair  / Transport Manager (Road Passenger)

á lorg ar chonradh bliana sealadach, páirtaimseartha – clúdach do sos gairme
required for a period of one year on a temporary, part time contract (Leave of absence cover)

Sé príomh chúram an phoist ná go ndéanfaí deimhin de go bhfuil rialacháin iompair uilig á chomhlíonadh, san áireamh rialacháin tacagraif, uaireannta a chloig tiománaithe, cothabháil busanna.
The primary purpose of the post is to ensure continuous compliance to all transport regulations, including Tachographs, driver’s hours, vehicle condition and maintenance.

Riachtanais an phoist / Essential Requirement

Cáilíocht “Certificate of Professional Competence International Road Passenger”

Seol CV, mar aon le litir iarratais, roimh 5pm ar an Déardaoin, 16 Feabhra 2017 ar ephost go ccnfteo@indigo.ie nó sa phost go “Bainisteoir Iompair / Transport Manager”, Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín,  Co Chiarraí.

Cúntas Poist / Job Description

Ensure full legal compliance for transport operation on a continuous basis

Riachtanais an phoist / Essential Requirement

Cáilíocht “Certificate of Professional Competence International Road Passenger”
Dualgaisí / Duties

 • Primary contact for drivers and resolving any problems
 • Direct drivers and ensure that the rota is being implemented daily and weekly
 • Responsible for the download of driver’s tachograph cards and vehicle units
 • Check all paperwork being completed daily and weekly by drivers for completeness and accuracy
 • Ensure drivers are adhering to tachograph laws and regulations whilst driving company vehicles and manage relevant documentation.
 • To maintain maintenance schedule – ensure that checks are carried out by doing spot checks and using checklists to ensure compliance.
 • Ensure licenced vehicles are properly maintained (both scheduled maintenance and repair) under the proper standard of safety and compliance as outlined by the RSA Guidelines.
 • Recording of vehicle defects highlighted by drivers and arranging for correction of such defects at the earliest possible point in time
 • Arrange CVRT maintenance, inspections and re-tests
 • Arrange PSV inspections and certification
 • Book Tachograph Calibration inspections
 • Report any accidents / incidents immediately to the General Manager and complete relevant reports to be shared as appropriate with insurers and / or contracting agencies
 • Liaise with RSA Inspector, PSV Inspector etc. and be available to meet with same when regular inspections are being carried out.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr.

Folúntas CSP i mBaile ‘n Sceilg

Tá an folúntas seo a leanas le líonadh – The following vacancy exists on CSP

Comhordnóir Pobail / Community Co ordinator, Baile ‘n Sceilg 21.75 uair sa tsn

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Dé Céadaoin 23/12/2015.

Applications and CVs to be submitted by 5pm on Wednesday 23/12/2015.

Eolas breise ón oifig – Further information from the office on 066 9474888 nó ccnfteo@indigo.ie nó www.uibhrathach.ie.

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal. Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste

Turas Teanga

Turas Teanga – Ceardlann dírithe ar chumainn spóirt agus cur chun cinn na Gaeilge iontu ar siúl anocht sa Chomhchoiste i gcomhar le Glór na nGael. Áisitheoireacht le Cabríní de Barra & eolas breise ó oifig an Chomhchoiste 9474888.

Practical workshop for sports clubs on ways to promote Irish facilitated by Cabríní de Barra of Glór na nGael.

ATHFHÓGAIRT – Folúntais ar Scéim Seirbhísí Pobail : RE-ADVERTISEMENT

Tá na folúntais seo a leanas le líonadh – The following vacancies exist on CSP

A. Comhordnóir Pobail / Community Co ordinator, Baile ‘n Sceilg 21.75 uair sa tsn
B. Comhordnóir Pobail/ Community Co ordinator, An Gleann 25.5 uair sa tseachtain

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Dé hAoine 16/10/2015.
Applications and CVs to be submitted by 5pm on Wednesday 16/10/2015.

Eolas breise ón oifig – Further information from the office on 066 9474888 nó ccnfteo@indigo.ie nó www.uibhrathach.ie.

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal. Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste 

Folúntais ar Scéim Seirbhísí Pobail ~ Vacancies on CSP

Tá na folúntais seo a leanas le líonadh  – The following vacancies exist on CSP

A.        Comhordnóir Pobail / Community Co ordinator  Baile ‘n Sceilg   21.75 uair sa tsn

B.        Comhordnóir Pobail/ Community Co ordinator  An Gleann 25.5 uair sa tseachtain

Fáiltimíd go háirithe roimh dhaoine atá ag glacadh páirt ins na scéimeanna seo a leanas:-

Liúntas dífhostaíochta, cúnamh dífhostaíochta nó íocaíochta do theaghlach aontuismitheora, liúntas míchumais, phinsean na n-easlán nó phinsean na ndall, daoine ón Lucht Siúil atá ag fáil liúntais thuasluaite, daoine a bhíodh ag baint mí-úsáid as drugaí ach nach bhfuil anois agus atá ag dul chun cinn, daoine a chaith tréimhse sa phríosún, daoine a fostaíodh ó scéimeanna TUS, Fostaíocht Pobail agus Tionscnaimh Poist, iar oibrithe SST a bhí rannpháirteach ar scéimeanna FP cheana.

We particularly welcome applications from people in receipt of the following:-

Jobseeker’s Benefit, Jobseeker’s assistance or one parent family payment, disability allowance, invalidity pension or blind persons pension, travellers in receipt of certain benefits, Stabilised and recovering drug misusers, ex prisoners, People employed from TUS, Community Employment and Job Initiatives schemes.Former RSS workers who were previously CE placements are also eligible.

 

Sonraí Poist iomlána agus eolas sa bhreis ar fáil ó Oifig an Chomhchoiste ar (066) 9474888.

Complete Job descriptions and further information available from the Comhchoiste office on (066) 9474888.

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Dé Céadaoin 30/09/2015 

Applications and CVs to be submitted by 5pm on Wednesday 30/09/2015

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal.  Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste.

Cúrsa Deireadh Seachtaine 7 & 8 Samhain

A Bit of Everything Weekend

Ag tosnú maidin Dé Sathairn beidh meascán de ranganna agus imeachtaí i gceist leis an gcúrsa seo a bheidh ar siúl ar an 7ú agus 8ú Samhain 2015.  Eolas breise ar fáil anseo nó ón oifig ar 066 9474888.

7 & 8 November, 2015 – Beginning on Saturday morning at 10.00 am with an introductory rang Gaeilge, this relaxed weekend is a combination of very accessible outdoor activities and Irish classes. You will follow in the footsteps of the ancient clergy on the newly developed Monks Trail in Ballinskelligs, and get a flavour of the conditions endured by local farmers travelling the Butter Road to deliver their produce for sale in Cork City. You will learn a local song or two and hear some of the tales of the reknowned folklorist Seán Ó Conaill at his home on the hillside village of Cill Rialaig. Lunch on Saturday and Sunday as well as evening meal on Saturday are included.