Baile

 

Fáilte is Fiche romhat go Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh!

Bunaíodh Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh i 1998 mar scáth ghrúpa dos na coistí forbartha pobail Gaeltachta in Uíbh Ráthach i ndeisceart Chiarraí.  Ó shin i leith tá an comhlacht cláraithe, tá ionad lárnach dár gcuid féinig forbartha againn i gCeann Eich lámh leis an gCoireán, agus tá foireann curtha i mbun oibre ar ár bpleananna agus aidhmeanna a bhaint amach.

Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh is a community development company established in 1998 to promote the Irish language and to bring about local developments in the Iveragh Gaeltacht area of South West Kerry.

Ráiteas Misean:

“Forbairt na Gaeilge agus an phobal Gaeltachta in Uíbh Ráthach”

Comhlacht Aitheanta – NSAI Excellence Through People 1000:2012 – Certified Company

“Deimhnimíd go bhfuil an eagraíocht seo ag cur an Cód Rialachais don Earnáil Pobail, Deonach agus Carthanach in Éirinn i bhfeidhm

We confirm that our organisation complies with The Governance Code for the Community, Voluntary and Charitable Sector in Ireland”

Ar scáth a chéile a mhairimíd in Uíbh Ráthach