Category Archives: Uncategorized

Torthaí an tSuirbhé Gaeilge láinseáilte

Ag lá oscailte bliantiúil an Chomhchoiste, dhein Steve Ó Cualáin (Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta) torthaí an tSuirbhé Gaeilge a deineadh sa cheantar seo i Mí Meitheamh na bliana seo a láinseáil go poiblí.  Tá torthaí an tSuirbhé ar fáil anseo.

Bhí slua deas i láthair ag an ócáid seo, agus an ghrian ag spalpadh anuas orthu siúd a bhí bailithe i gCeann Eich don lá oscailte.

Bhí Gareth Lawless ón bhFeachtas Eolais Digital Switchover i láthair freisin chun eolas a roinnt le muintir an cheantair i dtaobh na seirbhíse teilifíse a bheidh á athrú go náisiúnta sna míonna amach romhainn.

At the Comhchoiste’s annual Open Day, Steve Ó Cualáin (CEO Údarás na Gaeltachta) officially launched the results of the Irish Language Survey conducted in the area in June, the results of which are available here.

This was followed by Gareth Lawless of the Digital Switchover Campaign meeting local people to share information regarding the changes taking place in terms of digital TV nationally later in the year.

 

 

Lá Oscailte an Chomhchoiste 10/08/12

Beidh lá oscailte ag an gComhchoiste san oifig i gCeann Eich ar an Aoine seo chughainn, an 10ú Lunasa, 2012 ag tosnú ag 10 rn.  Is deis í seo don bpobal áitiúil teacht isteach chun labhairt le stiúrthóirí agus foireann na heagraíochta, breis eolais a fháil amach mar gheall ar an obair atá ar siúl agus na pleananna atá ann don todhchaí.

Ag 11 rn déanfaidh Steve Ó Cualáin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta torthaí an tSuirbhé Gaeilge a deineadh sa cheantar i Mí Meitheamh a fhógairt go hoifigiúil.

Ag 12 nóin beidh Gareth Lawless ón bhFeachtas Eolais Aistriú Digiteach Teilifíse i láthair chun eolas a roinnt le daoine mar gheall ar na hathruithe atá chun tarlú sa bhFómhar ó thaobh chraoladh teilifíse de.

Beidh soláistí éadroma ar fáil i rith an lae & beidh fáilte is fiche roimh chách!

Comhchoiste will host an open day on this Friday 10th August, giving people the opportunity to meet the directors and staff of the organisation and to find out more about what the Comhchoiste does.

Our special guest will be Steve Ó Cualáin, CEO of Údarás na Gaeltachta who will attend at 11 am to launch the results of the recent Survey Gaeilge.  At 12 noon Gareth Lawless of the Digital Switchover campaign will be in attendance to share information with locals about the changes which will come into force in TV broadcasting later in the year.

Soláthar Bídh – Food Supply Tender

Beidh cúrsa Gaeilge dírithe ar leanaí 12-13 bliana d’aois i mBaile ‘n Sceilg i Mí Lúnasa agus ba mhaith linn deis a thabhairt do chomhlachtaí sa cheantar go ginearálta praghas a chur isteach ar sholáthar bídh dos na scoláirí seo fhaid is a bheith an cúrsa ar siúl.  Tá na sonraí faoin obair ar fad iniata anseo agus má tá suim agat san obair bheinn buíoch díot ach an fhoirm seo a líonadh agus a chur thar nais dúinn leis na cáipéisí cuí eile roimh an sprioc dáta atá luaite.

 

The Comhchoiste will be running an Irish course for 12-13 year olds in Ballinskelligs this August, and we would like to give companies in the area generally the opportunity to quote for supplying meals to the students for the duration of the course.  The details of what we are looking for are to be found in this document and if you are interested in doing this work please send back the completed form and other attachments to us by the closing date quoted.

 

Alt san Irish Independent faoi Lúb Shiúlóid Bhólais 16/06/2012

Foilsíodh alt iontach mar gheall ar an lúb shiúlóid i mBólais a scrígh Christopher Somerville san Irish Independent inniú.  Tá radharcanna iontacha le fáil ón “Walk of the Week” seo, go háirithe ar lá deas.  Bain triail as go luath!

Lovely article by Christopher Somerville in the Irish Independent Weekend supplement today – this “Walk of the Week” is definitely worth doing!

Folúntaisí ar scéim CE – Vacancies on FAS CE

Tá na folúntaisí seo a leanas fógraithe ar Scéim CE Uíbh Ráthaigh faoi láthair – gach post 19.5 uair sa tseachtain agus liúntaisí CE ag gabháil leo.

  • Oibrí Ginearálta le béim ar obair lasmuigh  /   General Operative
  • Oibrí Oifige (Baile ‘n Sceilg & Oifig an Chomhchoiste)  /  Office Worker
  • Cúramóir Baile (i gcomhar leis an Carer’s Association)  /  Home Carer
  • Feighlí Siopa / Oibrí Oifige (Cill Rialaig) /  Shop / Gallery / Office

 

The above vacancies are currently advertised on the Iveragh Gaeltacht CE Scheme.  Further information from Pádraig Ó Braonáin, Maor na Scéime 066 9474888.

Torthaí Scéim Labhairt na Gaeilge Foilsithe

Foilsíodh torthaí Sceim Labhairt na Gaeilge in alt i nGaelscéal an tseachtain seo (06.06.12), torthaí do cheantar Uíbh Ráthaigh i 2011 ina measc. B’é seo an babhta deireanach den scéim seo.

Results of Scéim Labhairt na Gaeilge were published in an article in Gaelscéal this week … table showing results for Iveragh and the West Kerry Gaeltacht below.

Scéim Labhairt na Gaeilge

Suirbhé Gaeilge 2012 – Irish language Survey 2012

Tá Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh ag dul i mbun pleanála  faoi láthair.  Ba mhór againn do chuid tuairimí a fháil ar an nGaeilge agus ar sheirbhísí sa cheantar.  Tá an obair seo ar siúl mar chuid de phróiséas pleanála teanga atá ar siúl ag an bhfo-choiste Gaeilge, coiste ar a bhfuil ionadaithe ó gach phobal sa cheantar comh maith le daoine a bhíonn ag plé leis an oideachas, gnó, sport srl.  Tá sé suas dúinne mar phobal tabhairt faoi chaomhnú na Gaeilge sa cheantar, más é sin mian an phobail….níl éinne eile chun é sin a dhéanamh dúinn!  Coimeádfar do eolas faoi rún.  Cliceáil anseo chun an suirbhé a thógaint … GRMMA as  ucht do chuid tacaíochta leis seo!

 

Comhchoiste are in the process of making a plan for the language and community services in the locality and we would really appreciate your input and ideas to help us with this. An Irish sub-committee is working hard to undertake a language planning process; this committee is made up of representatives of various community organisations as well as people involved in education, business and sport.  It’s up to us as a community to work towards maintaining our Gaeltacht status if that is what the community wants for the future ….. only ourselves can do this!  Your information will remain confidential. Click here to access the survey; thanks so much for your support with this!

Folúntas CSP – Vacancy in Dromid

Folúntas ar Chlár Seirbhísí Pobail Uíbh Ráthaigh – Vacancy on CSP in Dromid

Cuntóir Níolainne – Laundry Assistant – Dromid
19.5 uair sa tseachtain/19.5 hours per week.  Tús conradh go dtí 31ú Mí na Nollag 2012 atá i gceist – Initial Contract until 31st of December 2012

Iarratas & CV le bheith faighte in Oifig an Chomhchoiste roimh 5.00 in Dé Luain 11/06/2012.

Applications and CVs to be submitted to Comhchoiste Office by 5pm on Monday 11/06/2012.  

Picnic Mór an ghrúpa Comhluadar!

Beidh grúpa Comhluadar Uíbh Ráthaigh ag teacht le chéile Dé Sathairn seo chughainn do phicnic!  Tá grúpaí Comhluadar ar fuaid na tíre ag déanamh amhlaidh an deireadh seachtaine seo.  Beir leat do lón agus bí ag an carr chlós in aice an IRD sa Choireán maidin Dé Sathairn – beidh cluichí á imirt trí Ghaeilge le Bridie ar an lá freisin.  Cuir glaoch ar an gComhchoiste 9474888 má tá tú chun teacht – teastaíonn uainn go bhfuil a dhóthain ábhar againn do gach éinne!

The Comhluadar group will get together again on Saturday morning next for a picnic as part of the national event. Bring your picnic along to the IRD car park and Bridie will be there to organise games…please let us know if you are coming as we want to be sure we have enough supplies for everyone!