Foireann & Structúr Fóirne

Tá foireann mhaith curtha le chéile ag an gComhchoiste thar na blianta chun spriocanna na heagraíochta a bhaint amach.  Seo a leanas na daoine atá ag obair linn faoi láthair:

¨ Áine Uí Bheoláin-Bainisteoir

¨ Diarmuid Ó Sé-Saoiste SST & 22 fostaithe ar an Scéim Shóisialta Tuaithe

¨ Éanna de Buis-Saoiste SFP & 20 fostaithe ar an Scéim Fostaíochta Pobail

¨ Micheáillín Uí Shúilleabháin-Riarthóir CSP

¨ Cian Ó hAileasa-Saoiste TÚS & 1 fostaithe ar TÚS sa cheantar

¨ Mairéad Ní Mhathúna-Riarthóir Oifige

¨Eilís Uí Fhaircheallaigh-Riarthóir Oifige

¨ Bridie Uí Shúilleabháin-Cuntóir Teanga

¨ Seán Garvey-Binneas (Amhránaí Cónaitheach)

¨ Laura Ní Chonroí-Cuntóir Seirbhísí na Aosánaigh (Baile ‘n Sceilg) CSP

¨ Lee Uí Chonchúir-Cuntóir Níolainne páirt aimsire (Baile ‘n Sceilg) CSP

¨ Monique Fennell-Comhórdnóir Pobail páirt aimsire (Baile ‘n Sceilg) CSP

¨ Nóirín Uí Churráin-Comhórdnóir Pobail páirt aimsire (C Dónall) CSP

¨ Olivia Ní Laoire-Comhórdnóir Pobail páirt aimsire (Cathair Dónall) CSP

Táimid i gcónaí ag iarraidh barr feabhais a chur orainn féin mar eagraíocht agus mar thoradh ar dhian obair ghrúpa oibre inmheánach thar tréimhse breis is trí bliana, bronnadh gradam Excellence Through People orainn i Mí na Samhna 2012.  Is gradam dea-chleachtais é seo a bhaineann le bainistiú acmhainní daonna na heagraíochta atá á riaradh ag NQAI go háisiúnta.  Tá áthas orainn gur éirigh linn an t-aitheantas seo a chaomhnú ó shin i leith agus an iniúchadh is déanaí againn i Mí Feabhra 2017.

We are continually striving to improve the way we operate and to this end an internal group have been working diligently towards achievement of the Excellence Through People programme; a human resources best practice scheme being run by NQAI.  In November 2012 we were successful in attaining the ETP standard, and we are delighted that we have been able to continually attain re-certification, our most recent independent external audit took place in February 2017.