Gradaim Buaite

Thar na mblianta tá go leor gradaim buaite ag an gComhcoiste as an obair atá ar siúl againn ó thaobh forbartha pobail de comh maith le cur chun cinn na Gaeilge.

I measc na nduaiseanna is déanaí atá buaite againn tá Séala Teanga Eorpach bainte amach againn ó Léargas i mbliana don tionscnamh Saoire as Gaeilge (Irish Language Holidays) atá á rith againn ó 2013. Ina theannta sin bhuamar duais óir i gcomórtas Duaiseanna Pobail Chiarraí 2017 (as ár gcuid oibre i leith cur chun cinn na Gaeilge agus an oidhreacht/cultúr Gaelach).

Roimhe sin bhuamar duaiseanna i gcomórtas Ghlóir na nGael 2015 – Duais Fiontraíochta (as ár dtógra turasóireachta cultúrtha ‘Irish Language Holidays’) agus Duais COGG (as an obair atá á dhéanamh againn chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na nóg).

Bhuamar dhá duais i nDuaiseanna Pobail Chiarraí 2014 – An Duais Gaeltachta agus bhíomar i measc an 3 ghrúpa san iomaíocht don duais do eagraíochtaí a chuireann tacaíochtaí ar fáil do dhaoine le riachtanaisí ar leith sa phobal.  I 2013 bhuamar Gradam Speisialta Fiúntais sa chomórtas céanna.

Fógraíodh i Mí Bealtaine 2012 go raibh duais fiúntais buaite i gComórtas Tuaithe Náisiúnta 2012 de chuid an Irish Rural Link ag an gComhchoiste.  Comhgháirdeas le príomh buaiteoirí an chomórtais – Pastime Chonamara agus Kerry Life Skills agus míle buíochas do IRL as an gcomórtas a eagrú!  Bhíomar thar a bheith sásta an scéal a chlos go raibh an duais céanna buaite againn sa chomórtas náisiúnta seo arís i 2013.


Kerry Community Awards 2012Ag ócáid in Ostán an Dromhall i gCill Áirne ar an nDomhnach 22 Aibreán 2012 bronnadh duais fiúntais (merit award) orainn as Múscailt Uíbh Ráthaigh a eagrú agus a rith i Mí na Samhna 2011.  Bhí áthas orainn casadh le aoi speisialta an lae, Miriam O’Callaghan ar an lá sin freisin!  Is é seo an tríú bhliain as a chéile go bhfuil duais buaite againn sna gradaim seo, rud go bhfuilimid fíor bhródiúil as!

 

Bronnadh Ghlóir na nGael 2011

Mí Feabhra 2012 bhron Glór na nGael duais €3,000 orainn as an obair atá déanta le blianta beaga anuas againn ó thaobh na Gaeilge de.  Bhíomar ar an ngearr liosta de chúig choiste ó cheann ceann na tíre don phríomh duais, rud a chuir áthas an domhain orainn ann féin!

Ag ocáid Ghlóir na nGael i mBéal Feirste i Mí Márta 2010  bronnadh Duais  Gaeleagras na Seirbhíse Poiblí ar an gComhchoiste.

 

 

Ag casadh le Uachtarán na hÉireannDon tarna bhliain as a chéile, d’éirigh go hiontach leis an gComhchoiste i gcomórtas Duaiseanna Pobail Chiarraí 2011.  Ar an nDomhnach 10/04/2011, bronnadh na duaiseanna seo a leanas orainn ag ocáid a bhí eagraithe ag Comhairle Contae Chiarraí in Ostán an Dromhall i gCill Áirne

  • 1ú duais i Rannóg Fiontraíochta & Nualaíochta
  • Gradam na Gaeltachta
  • Duais táinisteach sa Rannóg Oidhreachta.

 

Bhí áthas an domhain orainn gur tugadh deis dúinn casadh le Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa i Mí Iúil 2011 toisc go rabhamar i measc na ngrúpaí a bhfuair gradaim sa chomórtas.  Ba mhór an phribhléid a bhí ann agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Rannóg Pobail & Deonach i KCC as an ócáid iontach seo a eagrú.

 

Ionadaithe an Chomhchoiste ag bronnadh Pride of PlaceIn 2010, Comhchoiste were chosen winners in the Heritage and Environment category for work done on Energy conservation, awareness raising initiatives and research into generation options suitable to the locality. We were also winners of the Gaeltacht award for the county, and arising from these awards the Comhchoiste was nominated along with Knocknagoshel and the Kerry Life Education Project to represent Kerry in the national Pride of Place competition.