Lár Ionad Oifige & Ionad Seirbhísí Teangan

Ionad Seirbhísí Teangan banner

Tá Lár Ionad Oifige an Chomhchoiste aitheanta ag Údarás na Gaeltachta mar cheann des na 34 Ionaid Seirbhísí Teangan atá breacaithe ar fuaid na Gaeltachta ó cheann ceann na tíre.  Táimíd ag freastal ar riachtanaisí teanga an cheantair tríd an Ionaid seo, trí ranganna Gaeilge, tacaíochtaí teangan don óige agus do theaghlaigh a eagrú agus a rith agus trí tréan iarracht an Ghaeilge a choimeád chun tosaidh sa phobal seo i gcónaí.

The Comhchoiste Office is recognised by Údarás na Gaeltachta as one of 34 Language Service Centres dotted throughout the Gaeltacht.  Through the centre we aim to meet the language requirements of the local community through the provision of language classes and spports of different kinds to help keep the Irish language to the forefront of community life.

 

Oifig an Chomhchoiste

 

I 2008 osclaíodh an Lár Ionad Oifige i gCeann Eich – suas go dtí sin bhíomar lonnaithe béal dorais in aice le Comharchumann Naomh Fhionáin Teo.

Cuireadh síneadh spáis leis an Lár Ionad i 2012 / 2013 agus d’oscail an Aire Donncha Mac Fhionnghaile TD go hoifigiúil é ar an 27 Meán Fómhair,2013.

Oscailt beag

 

Tá an seomra cruinnithe nua ar fáil do ghrúpaí pobail áitiúila ar chíos réasúnta – déan teangmháil leis an oifig le haghaidh eolais.