Plean An Chomhchoiste

Ghlac stiúrthóirí go hoifigiúil len ár bplean don tréimhse 2012-2015 ag cruinniú ar an 25.11.13 agus i measc na míreanna atá sa phlean nua tá:

  • An Ghaeilge
  • Turasóireacht Cultúrtha
  • Timpeallacht & Fuinneamh
  • Iompar Tuaithe
  • Soláthar Seirbhísí Riachtanacha
  • Forbairt Eacnamaíochta & Fiontraíochta
  • Oiliúint agus Oideachas Pobail

 

Tá cóip den bPlean do 2012 – 2015 le fáil anseo.