Folúntais ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas

Tá roinnt folúntais ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas faoi láthair;

Tá cúntóir oifige á lorg ag an gComhchoiste-19.5 uair sa tseachtain. Dualgais oifige ginearálta-ina measc comhdú, ag obair ag an deasc fáiltithe srl. Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071360)

Tá oibrí ginearálta (x 2) á lorg-19.5 uair sa tseachtain. Obair chothabhála ginearálta laistigh den phobal. Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071358)

Tá cúramóir á lorg le tosnú láithreach-19.5 uair sa tseachtain.  Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071356)

Tá cócaire/cúntóir neachtlainne á lorg le bheith lonnaithe i mBaile an Sceilg-19.5 uair sa tseachtain. I measc na dualgais a bheidh i gceist, beidh ar an té a cheapfar béilí pobail a ullmhú, a chócaráil agus a riaradh. Ina theannta sin beidh obair sa seirbhís níocháin i gceist-níocháin, triomú agus iarnáil. Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071359)

Má tá a thuilleadh eolais uait cur glaoch ar Éanna de Buis ar 066 9474888 nó edebuis@sceimudaras.ie