Folúntas ar Scéim Seirbhísí Pobail

Vacancy on Community Services Programme

 

Comhordnóir Pobal / Community Co-ordinator

Baile ‘n Sceilg / Ballinskelligs

21.75 uair sa tseachtain / 21.75 hours per week

 

Aidhm an Phoist :- Cabhair a thabhairt don Bhainisteoir an halla pobail chun seirbhísí do dhaoine scothaosta an cheantair a eagrú agus a rith.

Purpose of the Post :- To assist the hall manager with co-ordinating and expanding social services in the area.

Fáiltimíd go háirithe roimh dhaoine atá ag glacadh páirt ins na scéimeanna seo a leanas:-

Sochar Cuardaitheora Poist, Cúnamh Cuardaitheora Poist, Íocaíocht idirthréimhseach Cuardaitheora Poist nó íocaíochta do theaghlach aontuismitheora, liúntas míchumais, phinsean na n-easlán nó phinsean na ndall nó sochar míchumais, daoine a chaith tréimhse i bpríosún, daoine ón Lucht Siúil atá ag fáil liúntais thuasluaite, daoine a bhíodh ag baint mí-úsáid as drugaí ach nach bhfuil anois agus atá ag dul chun cinn, daoine a fostaíodh ó scéimeanna Fostaíocht Pobail, TÚS, Gateway agus Tionscnaimh Poist, daoine a bhí fostaithe ar SST agus ar SFP roimhe sin.

We particularly welcome applications from people in receipt of the following:-

job seeker’s benefit, job seeker’s assistance, job seeker’s transitional payment or one parent family payment, disability allowance, invalidity pension or blind persons pension or other disability benefit, travellers in receipt of certain benefits, ex-prisoners, Stabilised and recovering drug misusers, People employed from TÚS, Gateway, Community Employment and Job Initiatives schemes, former RSS workers who were previously CE participants.

 Sonraí Poist iomlána agus eolas sa bhreis ar fáil ó Oifig an Chomhchoiste ar (066) 9474888.

Complete Job descriptions and further information available from the Comhchoiste office on (066) 9474888.

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Déardaoin 16/03/2017 

  Applications and CVs to be submitted by 5pm on Thursday 16/03/2017 

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal.  Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste.