Folúntas CSP i mBaile ‘n Sceilg

Tá an folúntas seo a leanas le líonadh – The following vacancy exists on CSP

Comhordnóir Pobail / Community Co ordinator, Baile ‘n Sceilg 21.75 uair sa tsn

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Dé Céadaoin 23/12/2015.

Applications and CVs to be submitted by 5pm on Wednesday 23/12/2015.

Eolas breise ón oifig – Further information from the office on 066 9474888 nó ccnfteo@indigo.ie nó www.uibhrathach.ie.

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal. Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste