Folúntas do Bhainisteoir Ginearálta

Bainisteoir Ginearálta

á lorg ar chonradh bliana sealadach – clúdach do sos gairme

Tá duine fuinniúil, cumasach le taithí bhainistíochta agus ghnó atá tiomanta d’fhorbairt pobail agus d’fhorbairt na Gaeilge agus na Gaeltachta á lorg chun bainistíocht a dhéanamh ar obair, ar thógraí agus ar acmhainní na heagraíochta.

I measc na Scileanna agus cáilíochtaí riachtanacha don bpost seo tá

 • Gaeilge líofa idir scríofa agus labhartha
 • Cáilíocht aitheanta, ábharach 3ú leibhéal
 • Ceadúnas glan iomlán tiomána agus úsáid ghluaisteáin
 • Taithí agus cleachtais reatha ríomhaireachta
 • Tuiscint, taithí agus scileanna i réimsí oibre na heagraíochta

Seol CV, mar aon le litir iarratais, roimh 5pm ar an Déardaoin, 16 Feabhra 2017 ar ephost go ccnfteo@indigo.ie nó sa phost go “Post Bainisteora”, Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín,  Co Chiarraí.

Bainisteoir Ginearálta – Cúntas Poist

Bainistíocht a dhéanamh ar obair, ar thógraí agus ar acmhainní na heagraíochta.

Scileanna, cáilíochtaí riachtanacha

1. Gaeilge líofa idir scríofa agus labhartha

2. Cáilíocht aitheanta, ábharach 3ú leibhéal

3. Ceadúnas glan iomlán tiomána agus úsáid ghluaisteáin

4. Taithí agus cleachtais reatha ríomhaireachta sna pacáistí ‘Word’, ‘Excel’, ‘Powerpoint’, ‘Thesarus’ agus ábaltacht suíomhanna éagsúla digiteach (WordPress) na heagraíochta a choimeád suas go dáta

5. Taithí agus scileanna sna réimsí oibre seo a leanas:

 • Pleanáil straitéiseach agus pleanáil gearr agus meán téarma
 • Foinsí maoinithe cuí a aithint agus a mheas
 • Cumas dileáil go proifisiúnta le heagraíochtaí stáit
 • Ullmhú tairiscintí agus iarratais ar chúnamh deontais
 • Bainistíocht laethiúil ar thógraí agus tionscnaimh
 • Bainistiú airgid agus maoine, scileanna leabhar choimeád / cúntasaíochta
 • Bainistiú acmhainní daonna agus bainistiú fóirne, tuiscint ar dualgaisí Sláinte & Sábháilteachta
 • Ullmhú tuairiscí do pháirtithe leasmhara agus eagrais maoinithe
 • Cumarsáid leis an bpobal, le eagrais tacaíochta, táirgeoirí srl
 • Oibriú leis na meáin (scríofa, craolta agus sóisialta),

6. Tuiscint ar réimhsí oibre an Chomhchoiste:

 • Forbairt pobal agus obair le coistí pobail
 • Pleanáil Teanga, Cultúr dúchasach
 • Timpeallacht agus Fuinneamh
 • Iompar tuaithe
 • Seirbhísí cúram shóisialta agus pobail
 • Turasóireacht pobal agus turasóireacht cultúrtha
 • Fiontraíocht
 • Riaradh gnó -an tSiopa Feirme, Irish Language Holidays
 • Scéimeanna fostaíochta shóisialta

Is fostóir comhionannas deiseanna é Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr.