Forbairt Pobail

Ceann des na haidhmeanna is mó atá glactha idir lámha ag an gComhchoiste ná forbairt pobail a bhaint amach i slite éagsúla ar son agus i gcomhar leis na pobail áitiúla i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh agus sa cheantar magúird.