Bealaí Rothaíochta Sléibhe | Mountain Bike Trails

Dhein CDesign ó Lios a’Phúca obair ar son Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh ag déanamh staidéir ar na hoscailtí atá ann do bhealaí rothaíochta sléibhe a fhorbairt sa Dromod.  Bhí cruinniú eolais ar siúl in Ionad na Dromoda againn ar an nDéardaoin an 27ú Nollaig, 2012 le breis is fiche úinéir talún agus muintir an cheantair i láthair ann chun mionsonraí d’fháil ar an mhéid atá faighte amach ag Micheál Concannon agus Brian Galvin atá ag déanamh an taighde seo dúinn.  Táimid buíoch do Údarás na Gaeltachta atá ag cabhrú leis an staidéar seo ó thaobh maoiniú de.

Tá cóip den dtuairisc déanta ag CDesign ar fáil anseo.

CDesign from Beaufort undertook some work studying the possibilities regarding the development of Mountain Bike Trails in Dromid on behalf of the Comhchoiste with the help of Údarás na Gaeltachta.  A group of more than 20 locals including some landowners attended a meeting held in the Dromid Centre on 27th December 2012 to find out more about the proposal from Micheál Concannon and Brian Galvin.

A copy of the CDesign – South Kerry MTB Trail Report is available for download here.