Cúrsaí Oiliúna | Adult Education Courses

Tá Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh aitheanta mar ionad ag FETAC agus tá conradh dearbhaithe cáilíochta againn leo ó Mhí Iúil 2007.  Ritear réimse leathan cúrsaí le linn na bliana sa cheantar, dírithe ar scileanna nua a chur ar fáil do dhaoine agus í mar aidhm acu deiseanna breise a chur ar fáil dóibh féin ó thaobh na fostaíochta de agus ó thaobh forbairt pearsanta de.

Faoi láthair táimíd ag tógaint ainmneacha le haghaidh na cúrsaí seo a leanas a bheidh ar siúl againn go luath:

We are now taking names for the following courses which will be held shortly:

-Safepass

-Knapsack Sprayer

-Boom Sprayer

Déan teangmháil linn le haghaidh eolais!