Cúrsaí Oiliúna | Adult Education Courses

Tá Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh aitheanta mar ionad ag FETAC agus tá conradh dearbhaithe cáilíochta againn leo ó Mhí Iúil 2007.  Ritear réimse leathan cúrsaí le linn na bliana sa cheantar, dírithe ar scileanna nua a chur ar fáil do dhaoine agus í mar aidhm acu deiseanna breise a chur ar fáil dóibh féin ó thaobh na fostaíochta de agus ó thaobh forbairt pearsanta de.

We are now taking names for the following courses which will be held over Summer 2015

  • Knapsack Sprayer (2 days) – QQI
  • Boom Sprayer (2 days) – QQI

We are now registering for the following courses to start early in October 2015

  • Internet for Beginners (4 nights x 2 hours) – BenefIT4
  • Internet – Intermediate (4 nights x 2 hours)- BenefIT4
  • Internet Security (4 nights x 2 hours)- BenefIT4
  • Computers for Farmers (4 nights x 2 hours) – Teagasc
  • Farm Safety (1 night)- Teagasc
  • FETAC Level 5 Healthcare Support – BTEI – Kerry ETB (2 modules)
  • Low Level Walking Guide (2 Days)
  • Safe Pass (1 Day)

Déan teangmháil linn le haghaidh eolais!