Fuinneamh & Timpeallacht

Ceann des na haidhmeanna is mó atá ag an gComhchoiste ná caomhnú na timpeallachta sa cheantar agus eolas a roinnt le muintir an cheantair i dtaobh dea chleachtais timpeallachta.

Táimid i gcónaí ag iarraidh beart de réir ár mbriathar a dhéanamh áfach agus tá roinnt céimeanna cuí tógtha againn thar na mblianta chun sin a bhaint amach!

  • Tá córas teasa ‘geothermal’ in úsáid againn sa lár ionad oifige
  • Tá feachtas caomhnaithe fuinnimh ar siúl againn leis an bhfoireann oifige
  • Tá paistí trialacha Miscanthus curtha ag fás againn ó 2009
  • Bíonn seisiúin eolais poiblí againn go rialta mar gheall ar chúrsaí timpeallachta agus fuinneamh