Seirbhísí Pobail | Community Services

Tá réimse leathan seirbhísí pobail á sholáthar sa cheantar ag na coistí forbartha pobail, na coistí cúram pobail agus an Chomhchoiste i gcomhpháirtíocht lena céile agus le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, Solas agus Pobal.  Seo a leanas blaiseadh des na seirbhísí sin….

  • Béilte ¦ Meals available in the day centres in the Glen (Tuesday), Ballinskelligs (Thursday), Dromid (Thursday), Caherdaniel (Friday)
  • Béilte ar Rothaí ¦ Meals on Wheels available from the Glen, Ballinskelligs, Waterville, Dromid, Caherdaniel
  • Níolann ¦ Laundry service available daily in the Glen, Ballinskelligs, Waterville, Dromid
  • Cuairteanna Baile ¦ Home visiting of the elderly in most areas
  • Cothabháil ¦ Small maintenance jobs are undertaken by SST staff, based on a needs basis. Application forms are available from local community care groups, and must be signed off by your doctor or PHN and approved by Coiste na Scéim before the work can be done.
  • Respite care is available for family carers through the Carer’s Association in conjunction with Scéim FÁS Uíbh Ráthaigh
Seirbhísí don Aosach leabhrán Márta 2018 is an information booklet we first developed in 2011 to help elderly people in the area and family carers to access the services provided not alone in the Gaeltacht area but in the surrounding areas as well.  The current version downloadable was compiled in March 2018.
Táimíd buíoch d’Údarás na Gaeltachta, Pobal (SST&CSP), Solas (SFP), agus don Roinn Coimirce Sóisialaí a tacaíonn go mór linn chun an obair seo a dhéanamh ar bhonn leanúnach.