Turasóireacht | Tourism Services

Tá an turasóireacht lárnach i gclár oibre an Chomhchoiste, agus ní nach ionadh san agus sinn suite ar imeall na Mór Chuairde go bhfuil clú agus cáil uirthi ar fuaid an domhain.

I measc na tionscnaimh turasóireachta atá idir lámha againn tá:

suíomh idirlinn margaíochta turasóireachta – tourism marketing website www.destinationringofkerry.com

pacáistí turasóireachta dírithe ar an nGaeilge agus imeachtaí le Gaeilge – tourist packages focussing on the Irish language and cultural activities www.irishlanguageholidays.com

oifig eolais turasóireachta aitheanta ag Fáilte Éireann – Visitor Information Point recognised by Fáilte Ireland

forbairt áiseanna turasóireachta, siúlóidí go príomha – development of tourist facilities especially looped walks.
Click here for Irish Times Article on Bolus Loop Walk (10.03.12) – click here for article from Irish Independent Weekend supplement (16.06.12).  Full description of  our local looped walks from Discover Ireland is available via the following links…

Emlagh Loop Walk information & map here.

Bolus Loop Walk information & map here.

comharthaíocht as Gaeilge chun go mbeidh a fhios ag turasóirí go bhfuil siad i gceantar Gaeltachta – signage aimed at raising awareness among visitors that they are in a Gaeltacht area 

comhartha fáilte