Múinteoir páirtaimseartha do dhaoine fásta á lorg i gCiarraí Theas

Cúrsa: Teastas Eorpach na Gaeilge B2 – Meánleibhéal Ard féach www.teg.ie

Béim ar chanúint Chiarraí agus labhairt na teangan.

Ionad: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Ceann Eich, idir An Coireán agus Cathair Saidhbhín.

Tréimhse: Ranganna 2 uair a chloig sa tseachtain
20 rang ó Dheireadh Fómhair 2017 go hAibreán 2018
Leanfar an scoilbhliain .i. briseadh don Nollaig, don gCáisc, sos lár téarma srl.
Ráta €40 an uair a chloig, PRSI an fhostaí agus an fhostaitheora le baint nuair is cuí.

Sa bhreis Turas lae sa Ghaeltacht chun deis a thabhairt do rannpháirtithe a gcuid Gaolainne a úsáid go sóisialta.
Seisiún ullmhúcháin do Scrúdú Cainte TEG B2.
Suas le €400 don dá ghníomh breise seo, PRSI an fhostaí agus an fhostaitheora le baint nuair is cuí.

Ábhar: Cuirfear Dlúthdhiosca agus téipscript B2 ar fáil don teagascóir agus do rannpháirithe an chúrsa.

Scrúdú: Foghlaimeoirí a ullmhú do Scrúdú Cainte TEG B2 go háitiúil ag deireadh Aibreáin fé chúram Ollscoil Mhá Nuad.

Riarachán: Á riaradh go háitiúil ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chiarraí, Bord Oideachais & Oiliúna Chiarraí agus Údarás na Gaeltachta.
Breis eolais: Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí.