Nascanna & Buíochas

Táimid buíoch dos na heagraisí éagsúla seo a leanas a chabhraíonn linn i slite éagsúla chun ár gclár oibre a chur i bhfeidhm.

We wish to gratefully acknowledge the support of the following organisations who help us to implement our work programme in a variety of ways.

 

Comhairle Contae Chiarraí

Ealaín na Gaeltachta

Fáilte Éireann

Solas

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (HSE)

Forbairt na Dromoda

Iompar Pobail Chiarraí (KCT)

IRD Waterville

Páirtnéaracht Forbartha Chiarraí Thiar Theas

Pobal

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Roinn Oideachais & Scileanna

RTÉ Raidió na Gaeltachta

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Tech Amergin

Údarás na Gaeltachta