Folúntas CSP i mBaile ‘n Sceilg

Tá an folúntas seo a leanas le líonadh – The following vacancy exists on CSP

Comhordnóir Pobail / Community Co ordinator, Baile ‘n Sceilg 21.75 uair sa tsn

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Dé Céadaoin 23/12/2015.

Applications and CVs to be submitted by 5pm on Wednesday 23/12/2015.

Eolas breise ón oifig – Further information from the office on 066 9474888 nó ccnfteo@indigo.ie nó www.uibhrathach.ie.

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal. Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste

Turas Teanga

Turas Teanga – Ceardlann dírithe ar chumainn spóirt agus cur chun cinn na Gaeilge iontu ar siúl anocht sa Chomhchoiste i gcomhar le Glór na nGael. Áisitheoireacht le Cabríní de Barra & eolas breise ó oifig an Chomhchoiste 9474888.

Practical workshop for sports clubs on ways to promote Irish facilitated by Cabríní de Barra of Glór na nGael.

ATHFHÓGAIRT – Folúntais ar Scéim Seirbhísí Pobail : RE-ADVERTISEMENT

Tá na folúntais seo a leanas le líonadh – The following vacancies exist on CSP

A. Comhordnóir Pobail / Community Co ordinator, Baile ‘n Sceilg 21.75 uair sa tsn
B. Comhordnóir Pobail/ Community Co ordinator, An Gleann 25.5 uair sa tseachtain

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Dé hAoine 16/10/2015.
Applications and CVs to be submitted by 5pm on Wednesday 16/10/2015.

Eolas breise ón oifig – Further information from the office on 066 9474888 nó ccnfteo@indigo.ie nó www.uibhrathach.ie.

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal. Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste 

Folúntais ar Scéim Seirbhísí Pobail ~ Vacancies on CSP

Tá na folúntais seo a leanas le líonadh  – The following vacancies exist on CSP

A.        Comhordnóir Pobail / Community Co ordinator  Baile ‘n Sceilg   21.75 uair sa tsn

B.        Comhordnóir Pobail/ Community Co ordinator  An Gleann 25.5 uair sa tseachtain

Fáiltimíd go háirithe roimh dhaoine atá ag glacadh páirt ins na scéimeanna seo a leanas:-

Liúntas dífhostaíochta, cúnamh dífhostaíochta nó íocaíochta do theaghlach aontuismitheora, liúntas míchumais, phinsean na n-easlán nó phinsean na ndall, daoine ón Lucht Siúil atá ag fáil liúntais thuasluaite, daoine a bhíodh ag baint mí-úsáid as drugaí ach nach bhfuil anois agus atá ag dul chun cinn, daoine a chaith tréimhse sa phríosún, daoine a fostaíodh ó scéimeanna TUS, Fostaíocht Pobail agus Tionscnaimh Poist, iar oibrithe SST a bhí rannpháirteach ar scéimeanna FP cheana.

We particularly welcome applications from people in receipt of the following:-

Jobseeker’s Benefit, Jobseeker’s assistance or one parent family payment, disability allowance, invalidity pension or blind persons pension, travellers in receipt of certain benefits, Stabilised and recovering drug misusers, ex prisoners, People employed from TUS, Community Employment and Job Initiatives schemes.Former RSS workers who were previously CE placements are also eligible.

 

Sonraí Poist iomlána agus eolas sa bhreis ar fáil ó Oifig an Chomhchoiste ar (066) 9474888.

Complete Job descriptions and further information available from the Comhchoiste office on (066) 9474888.

Iarratas & CV le bheith istigh roimh 5.00 in Dé Céadaoin 30/09/2015 

Applications and CVs to be submitted by 5pm on Wednesday 30/09/2015

Tá na poist seo curtha ar fáil le cabhair ó Phobal.  Is fostóir comhionannais deise an Comhchoiste.

Cúrsa Deireadh Seachtaine 7 & 8 Samhain

A Bit of Everything Weekend

Ag tosnú maidin Dé Sathairn beidh meascán de ranganna agus imeachtaí i gceist leis an gcúrsa seo a bheidh ar siúl ar an 7ú agus 8ú Samhain 2015.  Eolas breise ar fáil anseo nó ón oifig ar 066 9474888.

7 & 8 November, 2015 – Beginning on Saturday morning at 10.00 am with an introductory rang Gaeilge, this relaxed weekend is a combination of very accessible outdoor activities and Irish classes. You will follow in the footsteps of the ancient clergy on the newly developed Monks Trail in Ballinskelligs, and get a flavour of the conditions endured by local farmers travelling the Butter Road to deliver their produce for sale in Cork City. You will learn a local song or two and hear some of the tales of the reknowned folklorist Seán Ó Conaill at his home on the hillside village of Cill Rialaig. Lunch on Saturday and Sunday as well as evening meal on Saturday are included.

Mí na Fiontraíochta i gCiarraí – Seisiún Eolais do tháirgeoirí bídh

Mar chuid de Mí na Fiontraíochta i gCiarraí, tá seisiún eolais do tháirgeoirí bídh á eagrú againn ar an gCéadaoin seo chughainn, 11ú Márta 2015 in Oifig an Chomhchoiste, Ceann Eich lámh leis an gCoireán.

Rithfidh an seisiún ó 11 rn go 2 in ar an lá agus beidh béim ar leith á leagadh ar gnónna bídh ar an micra leibhéal.  Beidh áisitheoireacht á dhéanamh ar an seisiún ag Kieran O’Connor  ó Bullseye Food Marketing.  Tá eolas breise faoi chlár an lae ar fáil anseo.

Beidh eolas á roinnt ar an lá freisin mar gheall ar Shiopa Feirme nua atá chun tosnú go luath sa Choireán, agus táirgeoirí á earcú faoi láthair dó.

Má tá spéis agat freastal ar an seisiún seo, déan teangmháil linn led’ thoil tré ephost a sheoladh go ccnfteo@indigo.ie.  Beimíd ag súil go mór le casadh leat ar an lá!

Enterprise Month – Micro Food Production event

As part of Enterprise Month in Kerry, we are organising a food producer’s networking and information event on Wednesday next, 11th March 2015 in the Comhchoiste Office in Kenneigh, Waterville.

The session will run from 11 am to 2 pm on the day, will have a particular emphasis on micro food business, and will be facilitated by Kieran O’Connor of Bullseye Food Marketing. Among the topics to be covered by Kieran on the day are:

 • Why alternative enterprises are becoming more important in rural areas.
 • Be a Brand instead of a Commodity
 • What are our local resources?
 • Different types of food businesses:
 • Primary Production
 • Added Value Processing
 • Case Studies of Successful Micro-Food Businesses.
 • Key Steps in Starting a Micro Food Business

 Research

 • Will people buy my products?
 • How much are they willing to pay?
 • Where will they purchase the products?

 Starting a Micro Food Business

 • What do I need to produce products?
 • Sourcing Raw Materials
 • Sourcing Equipment
 • Specialist Training

 Sales and Distribution

 • Direct to consumer or through retail
 • Creating a loyal customer
 • Promoting my business and products

Each participant will be given a step by step guide with information on:

 • How to research a new idea?
 • Sources of Information
 • Training Available
 • Financial Planning – How to cost a product
 • Simple Business Plan Template

 There is also an opportunity for participants have a 20 minute 1-2-1 meeting to discuss their potential idea after the presentation.

Further information available from Oifg an Chomhchoiste on 066 9474888,Údarás Na Gaeltachta 066 9150100 or the Comhchoiste website www.uibhrathach.ie

Information will also be available on the day regarding a new Farm Shop enterprise which is starting soon in Waterville, and for which suppliers are currently being recruited.

If you are interested in attending this event, please let us know by dropping a quick email to ccnfteo@indigo.ie . We look forward to seeing you on the day!

Sciobóil Fearaibh – Ceardlann i mbunú tógra

Beidh ceardlann ar siúl in Oifig an Chomhchoiste Déardaoin 12.03.15 chun cabhrú le grúpaí áitiúla atá ag smaoineamh ar Scioból na bhFear a bhunú ina gceantar féin in Uíbh Ráthach. Beidh sé ar siúl ó 9.30 rn go 1.00 in. agus tá sé eagraithe ag SKDP i gcomhar leis an gComhchoiste.

Seo anois an seans chun breis eolais a fháil mar gheall ar bhunú sciobóil! Má tá spéis agat freastal air, déan teangmháil le Oifig an Chomhchoiste 066 9474888 roimh dheireadh na sechtaine seo

Setting up a Men’s Shed – Facilitated Workshop

A facilitated workshop to help community groups in the locality who might be interested in establishing a men’s shed in their area will be held in the Comhchoiste, Ceann Eich on Thursday of next week, 12th March from 9.30 am – 1.00pm. This session is organised by SKDP and is to focus on two types of groups – groups who are thinking of starting the project from scratch alongside the Ballinskelligs group who have gone down the road of setting up a shed but who have run into some problems along the way.

If your local area is thinking of setting up a shed, or even if ye just want to find out a bit more about it before making any commitment, now is the chance to explore the idea a bit more!

Please let us know by the end of this week who from your area will be attending – call Oifig an Chomhchoiste 066 9474888.