Post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

Comhchoiste logo

 

 

 

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uí­bh Ráthaigh (CGUR).Is é CGUR i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta atá freagrach as an bplean teanga do LPT Chiarraí­ Theas a chur i bhfeidhm. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí­ laethúla Gaeilge san LPT. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm.Is post ar chonradh trí­ bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfadh go gcuirfí­ leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag CGUR agus freagrach don CGUR maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí agus na cáilí­ochtaí­ seo a leanas:

  • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scrí­ofa.
  • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal sa réimse pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar.
  • Tuiscint agus taithí­ mhaith ar earnáil na Gaeilge, ar fhorbairt pobail agus i bplé le coistí­/struchtúir phobail.
  • Taithí­ i mbainistiú agus i gcur i gcrích tionscadal.
  • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta.
  • Ceadúnas Tiománaí­ Iomlán

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí­ an Chomhchoiste i gCeann Eich.

Tá scála tuarastail ó €35,000 go €50,000 ag gabháil leis an phost.

Tá an plean don LPT ar www.uibhrathach.ie agus tá na sonraí­ poist a théann leis an phost le fáil ach teagmháil a dhéanamh le bainisteoir an Chomhchoiste.

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae,chuig: An Bainisteoir, Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Ceann Eich, Cathair Saidhbhi­n, Co Chiarraí, Fón: 066 9474888 Ríomhphost: ccnfteo@indigo.ie

S20UnaG