Post mar Oifigeach Pleanála Teanga

OIFIGEACH PLEANALA TEANGA

An bhfuil suim agat sa Ghaeilge?

An bhfuil taithí agat ar thograí a chur i gcrích?

Ar mhaith leat bheith páirteach in obair thábhachtach chun líon na gcainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht a mhéadú?

Tá Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh ag lorg duine fuinniúil cumasach chun Plean Teanga an cheantair sin a chur i bhfeidhm.

Is gá ardchaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa.

Post lánaimseartha atá i gceist, lonnaithe sa Chomhchoiste i nGaeltacht Chiarraí Theas.

Conradh trí bliana atá ar fáil, ach d’fhéadfaí cur leis sin. Tá tuarastal ar a laghad €35,000 ag dul leis an bpost.

Seoltar iarratas maraon le Curriculum Vitae roimh De hAoine 19ú Deireadh Fómhair 2018 chuig:-

An Bainisteoir, Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh,  Ceann Eich, Cathair Saidhbhín, Co.Chiarraí.

Tuilleadh eolais faoin bpost ar fáil ó 066 9474888 nó ccnfteo@indigo.ie.